Wednesday, 8 February 2012

LATIHAN 12


LATIHAN 12
PROBLEM SOLVING

1.       Table 1 shows the number of chickens reared by Farm A, B, C and D.
Jadual 1 menunjukkan bilangan ayam yang dibela di ladang A, B, C, dan D.

Farm
Ladang
A
B
C
D
Number of chickens
Bilangan ayam

2 378

3 005

13 745

 2 450

Find the total chickens reared by the farms that have the least and most chickens.
Cari jumlah ayam yang dibela di ladang yang mempunyai paling sedikit dan paling banyak ayam.2.       Adam buys 12 stickers. Yusof buys 23 stickers more than Adam. How many stickers does Yusof buy?
Adam membeli 12 pelekat. Yusof membeli 23 pelekat lebih daripada Adam. Berapa banyak pelekat yang dibeli oleh Yusof ?
3.       There were 540 354 cars. In February, 187 560 cars were sold, while in March 245 620 were sold. How many cars were left?
Ada 540 354 buah kereta. Dalam bulan Februari, 187 560 buah kereta telah dijual manakala dalam bulan Mac 245 620 buah kereta pula dijual. Berapa buah kereta yang masih tinggal?


4.       Table 2 shows balls with different colours in a box.
Jadual 2 menunjukkan bola berlainan warna dalam sebuah kotak.

Colour of ball
Warna bola
Red
Merah
White
Putih
Blue
Biru

Number of ball
Bilangan bola

485

338


If the total number of ball in the box is 1 050, what is the number of blue balls?
Jika jumlah bola dalam kotak itu ialah 1 050, berapakah bilangan bola berwarba biru?5.       In year 2007, a total of 142 838 people visited a museum. In year 2008, 12 280 people less than in year 2007 visited the museum. How many people visited the museum in year 2008?
Dalam tahun 2007, seramai 142 838 orang telah melawat muzium. Pada tahun 2008 kedatangan pelawat berkurang sebanyak 12 280 berbanding tahun 2007. Berapakah bilangan pelawat yang melawat muzium tersebut pada tahun 2008?1 comment:

  1. blog yg kemas dan menarik..
    jemput ke blog saya,
    http://permatapendidik.blogspot.com/

    ReplyDelete