Wednesday, 30 November 2011

Latihan 2

NOMBOR BULAT : LATIHAN2
WHOLE NUMBERS : EXERCISE 2

Tuliskan dalam bentuk angka bagi soalan-soalan di bawah.
Write in numerals for the below questions
1.     1) Lima ratus dua puluh enam / Five hundred and twenty-six2.     2) Empat ribu lapan ratus dua belas/ Four thousand eight hundred and twelve3.     3) Sembilan juta dua ratus ribu tujuh ratus lima puluh tiga / Nine million two hundred thousand seven hundred and fifty-three4.     4) Lapan puluh  enam ribu dua ratus empat / Eighty-six thousand two hundred and four5.     5) Tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam  ratus sembilan puluh lima / Three hundred twenty-nine thousand six hundred and ninety-five6.     6) Tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lapan ratus lima puluh dua / Seven million four hundred thirty-seven thousand eight hundred and fifty-two


7.     7)  Empat juta lapan ratus enam ribu dua ratus sebelas / Four million eight hundred six thousand two hundred and eleven8.     8) Tujuh ratus tiga ribu lima ratus  empat puluh enam / Seven  hundred three thousand five hundred and fourty-six9.     9) Empat ratus ribu lima ratus tiga / Four hundred thousand five hundred and three10.  10) Enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam / Six million six hundred fifty-three thousand two hundred ninety-six


(Jawab dan emelkan kepada cikgurosidah@yahoo.com)


No comments:

Post a Comment