Wednesday, 18 January 2012

Latihan 8

NOMBOR BULAT : LATIHAN 8
WHOLE NUMBERS : EXERCISE 8
Arahan : Bundarkan nombor di bawah
Instruction : Round off the numbers
1.       208 531 (puluh ribu terhampir  / nearest ten thousand)
2.     6 345 885  (ratus terhampir / nearest hundred)
3.     9 994 320 (ribu terhampir / nearest thousand)
4.       320 643 (puluh ribu terhampir / nearest ten thousand)
5.     7 031 997 (juta terhampir / nearest million)
6.     1 904 641 (puluh terhampir / nearest ten)
7.       884 003  (ratus ribu terhampir / nearest hundred thousand)
8.     4 321 065  (ribu terhampir / nearest thousand)
9.        312 750 (ratus terhampir / nearest hundred)
10.                           660 658 (ribu terhampir / nearest thousand)
11.                         4 076 881 (juta terhampir / nearest million)No comments:

Post a Comment